Один день Неделя Основное
   

Расписание на день по преподавателям

ПреподавательПара  
 
Азнабаева А.Б.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Алексеев В.С.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Алехина Э.Д.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Аллаяров А.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Андарьянов С.В.0 
1МА211 107м
дем. экзамен
2МА211 107м
дем. экзамен
3МА211 107м
дем. экзамен
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Ахматгалиев Р.З.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Ахметзянова Л.Р.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Ахметов Р.Р.0 
1 
2ЭГС221 23м
ППС 02
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Ахметшин Р.Я.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Белоусова Л.А.0 
1 
2ПБ113д СП1.2
Физкультура
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Бочарова Е.П.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Бухараева Л.Ф.0 
1 
2ПК231 206
Биология (конс.)
3ПК231 206
Биология (конс.)
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Валеев Н.З.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Валиев Б.Ф.0 
1 
2ПБ111 СП1.1
Физкультура
3ПБ112 СП1.1
Физкультура
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Вахрушев М.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Вильданов Ф.Ф.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Воробьева З.А.0 
1 
2ИС132 веб 307
Русский язык (конс.)
3Э131 307
Русский язык (ЭКЗАМЕН)
4Э131 307
Русский язык (ЭКЗАМЕН)
5Э131 307
Русский язык (ЭКЗАМЕН)
6Э131 307
Русский язык (ЭКЗАМЕН)
7 
8 
9 
10 
 
Вшивкова Э.М.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Гагина А.Р.0 
1 
2ПБ112 22
Иностранный язык
3 
4ПБ111 22
Иностранный язык
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Газетдинова В.Ф.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Галиев А.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Ганиева А.Р.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Гарифуллин М.Р.0 
1 
2ЭМ111 16м
МДК 01.03
3ЭМ111 16м
МДК 01.03
4ЭМ112 16м
МДК 01.01 (конс.)
5ЭМ112 16м
МДК 01.01 (ЭКЗАМЕН)
6ЭМ112 16м
МДК 01.01 (ЭКЗАМЕН)
7ЭМ112 16м
МДК 01.01 (ЭКЗАМЕН)
8 
9 
10 
 
Гафиятов Р.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Гиворг И.Ф.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Гильманова С.К.0 
1 
2МА221 308
Электротехника (конс.)
3МА221 308
Электротехника (ПА)
4МА221 308
Электротехника (ПА)
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Гиндуллина А.И.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Гончаренко Л.С.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Давлетханова Г.Н.0 
1 
2 
3 
4 
5ПД121 109
ППС 07
6 
7 
8 
9 
10 
 
Давлятханова Э.М.0 
1 
2СП111 34
Менеджмент
3СП111 34
Менеджмент
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Данилова Н.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Жоссан Т.Г.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Жукова А.Р.0 
1 
2 
3Э121 32
ППС 02
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Закиев А.Р.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Зиязова Г.И.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Ибрагимова Э.Р.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Имамова Э.Ф.0 
1 
2 
3 
4СП111 15м
ПМ.02 (кв.экзамен)
5СП111 15м
ПМ.02 (кв.экзамен)
6СП111 15м
ПМ.02 (кв.экзамен)
7 
8 
9 
10 
 
Исламова Г.А.0 
1 
2ПБ132д 407
Математика (конс.)
3ПБ132д 407
Математика (конс.)
4ИС131п 407
Математика (конс.)
5ИС131п 404
Математика (конс.)
6 
7 
8 
9 
10 
 
Исламова Л.М.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Исхаков М.А.0 
1ТМ131 406
Математика (конс.)
2ТМ131 406
Математика (конс.)
3АТ131 406
Физика (конс.)
4АТ131 406
Физика (конс.)
5ИС132 веб 407
Математика (ЭКЗАМЕН)
6ИС132 веб 407
Математика (ЭКЗАМЕН)
7ИС132 веб 407
Математика (ЭКЗАМЕН)
8ИС132 веб 407
Математика (ЭКЗАМЕН)
9 
10 
 
Ишимбаев С.В.0 
1 
2 
3 
4ЭМ111
МДК 05.01 (конс.)
5ЭМ111
ПМ.05 (кв.экзамен)
6ЭМ111
ПМ.05 (кв.экзамен)
7ЭМ111
ПМ.05 (кв.экзамен)
8 
9 
10 
 
Каримова В.К.0 
1 
2МА232д 305
Русский язык (конс.)
3МА232д 305
Русский язык (конс.)
4ПБ131 305
Русский язык (конс.)
5ПБ131 305
Русский язык (конс.)
6 
7 
8 
9 
10 
 
Колесников Ю.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Креклин В.А.0 
1 
2 
3 
4ПБ112
МДК 01.03 (конс.)
5ПБ112
МДК 01.03 (ЭКЗАМЕН)
6ПБ112
МДК 01.03 (ЭКЗАМЕН)
7ПБ112 200
МДК 01.03 (ЭКЗАМЕН)
8 
9 
10 
 
Маликов Т.Ф.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Мамаев В.С.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Мансурова З.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Матвеева Э.Х.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Мезенцева Н.Г.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Мингалев Н.С.0 
1 
2 
3ИС111
ППС 01
4ИС111
ППС 01
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Минниахметов Э.В.0 
1 
2СП131 408
Физика (конс.)
3СП131 408
Физика (конс.)
4ЭМ133д 408
Физика (конс.)
5ЭМ133д 408
Физика (конс.)
6 
7 
8 
9 
10 
 
Моисеев А.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Мрясова О.Л.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Муллазанова Л.А.0 
1 
2 
3ЭМ122
Основы электроники и схемотехники (ЭКЗАМЕН)
4АТ121 21
Основы электротехники и электроники (ЭКЗАМЕН)
5АТ121 21
Основы электротехники и электроники (ЭКЗАМЕН)
6АТ121 21
Основы электротехники и электроники (ЭКЗАМЕН)
7 
8 
9 
10 
 
Муратова Ч.З.0 
1 
2ПД131 401
Химия (конс.)
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Муртазина Р.И.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Мухаматьярова Л.М.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Мухаметов И.Р.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Мухаметшина Р.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Набиуллина И.Ф.0 
1 
2ТМ111 18
МДК 03.01 (ЭКЗАМЕН)
3ТМ111 18
МДК 03.01 (ЭКЗАМЕН)
4ТМ111 18
МДК 03.01 (ЭКЗАМЕН)
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Начиналова О.А.0 
1 
2ИС133д П 303
Информатика (конс.)
3ИС133д П 303
Информатика (конс.)
4Э132д 303
Информатика (ЭКЗАМЕН)
5Э132д 303
Информатика (ЭКЗАМЕН)
6Э132д 303
Информатика (ЭКЗАМЕН)
7Э132д 303
Информатика (ЭКЗАМЕН)
8 
9 
10 
 
Нуретдинова Г.Ф.0 
1 
2ПК211 104м
ППС 04
3ПК221 104м
ППС 02
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Нурисламова С.Ф.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Пестерева А.И.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Платова Н.М.0 
1 
2ЭМ132 304
Русский язык (конс.)
3ЭМ132 304
Русский язык (конс.)
4ЭГС232 304
Русский язык (ЭКЗАМЕН)
5ЭГС232 304
Русский язык (ЭКЗАМЕН)
6ЭГС232 304
Русский язык (ЭКЗАМЕН)
7ЭГС232 304
Русский язык (ЭКЗАМЕН)
8 
9 
10 
 
Подрядов Ю.Б.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Резерв англ.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Резерв инф. дисц.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Резерв МДК 01.010 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Резерв ОБЖ/БЖД0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Резерв сварочное производство0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Резерв Техническая механика0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Резерв физика0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Садртдинова Р.М.0 
1 
2МА231 405
Математика (конс.)
3МА231 405
Математика (конс.)
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Саитов Б.Х.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Салимьянова З.Р.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Салихова И.Х.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Саляхова Н.М.0 
1 
2ЭГС231 403
Физика (конс.)
3ЭГС231 403
Физика (конс.)
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Саматов И.Н.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Сафина Н.Н.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Саяпова Р.И.0 
1 
2ИС122 веб 41
Осн. алгоритм. и программир. (ЭКЗАМЕН)
3ИС122 веб 41
Осн. алгоритм. и программир. (ЭКЗАМЕН)
4ИС122 веб 41
Осн. алгоритм. и программир. (ЭКЗАМЕН)
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Саяхова Р.С.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Серебряков И.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Ситникова Л.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Султанова Ч.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Талипова Р.Р.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Тимербаев Н.Н.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Тимерьянов В.Ф.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Тимуршин А.А.0 
1 
2ПБ121
МДК 01.01 (ЭКЗАМЕН)
3ПБ121
МДК 01.01 (ЭКЗАМЕН)
4ПБ121 13м
МДК 01.01 (ЭКЗАМЕН)
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Фазлова З.М.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Файзуллина Э.Т.0 
1 
2ЭМ131 404
Математика (конс.)
3ЭМ131 404
Математика (конс.)
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Хамидуллина Ж.А.0 
1 
2ЭМ123д 24
Техническая механика (ПА)
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Хасанова А.Ф.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Хафизова Г.Р.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Хусаинов В.Э.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Хуснуллина А.Ф.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Ценева С.Г.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Цеплина Е.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Цуварев И.А0 
1 
2 
3ПБ113д
Здания и сооружения (конс.)
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Цуварева Ф.М.0 
1 
2 
3ПБ111 11м
МДК 02.02
4ПБ113д 11м
МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН)
5ПБ113д 11м
МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН)
6ПБ113д 11м
МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН)
7 
8 
9 
10 
 
Чиганова А.А.0 
1 
2ЭМ122
Электробезопасность (ЭКЗАМЕН)
3ПБ122 13м
МДК 04.01 (конс.)
4ЭМ122
Электробезопасность (ЭКЗАМЕН)
5ЭМ121
МДК 05.01 (ЭКЗАМЕН)
6ЭМ121
МДК 05.01 (ЭКЗАМЕН)
7ЭМ121
МДК 05.01 (ЭКЗАМЕН)
8 
9 
10 
 
Шагалиева З.М.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Шаймарданов М.М.0 
1 
2ИС121 п 21
Безопасн. жизн. (ЭКЗАМЕН)
3ИС121 п 21
Безопасн. жизн. (ЭКЗАМЕН)
4ИС121 п 34
Безопасн. жизн. (ЭКЗАМЕН)
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Шаймухаметова Р.А.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Шамагулова Г.Н.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Шамаев А.Б.0 
1 
2ИС123 П д 44
Осн. проектир. баз данных (ЭКЗАМЕН)
3ИС123 П д 44
Осн. проектир. баз данных (ЭКЗАМЕН)
4ИС123 П д 44
Осн. проектир. баз данных (ЭКЗАМЕН)
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Шангареева Р.С.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Шангареева С.С.0 
1 
2Э122д 33
ППС 02
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Ширшакова М.В.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Яковлев П.Е.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
Янгиров Р.И.0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 

Обновлено: 27.06.2024 в 17:12.

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux